Kas ir VIB?

VALMIERAS INVALĪDU BIEDRĪBA "ATSPĒRIENS" dibināta 1992. gada 25. maijā un ir nevalstiska organizācija ar Sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Tā izveidota un darbojas, lai iedrošinātu un palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā un radoši darboties sabiedrībā.

Kas VIB "Atspēriens" notiek?

  • Tikšanās un sarunas par aktuālām tēmām
  • Pieredzes un informācijas apmaiņa
  • Tikšanās un piedalīšanās dažādos semināros
  • Praktiskās nodarbības
  • Dažādas aktivitātes: ekskursijas, sporta sacensības, Valsts svinamo dienu atzīmēšana, Latviešu tradīcijas, godi - ar atbilstošu programmu

VIB "Atspēriens" var saņemt informāciju:

  • Par jautājumiem, kas skar sociālo jomu
  • Par kultūras, izklaides un sporta aktivitātēm
  • Par sevis pilnveidošanas iespējām izglītības un nodarbinātības jautājumos
  • Par iespēju saņemt humāno palīdzību (apģērbu)

Valmieras Invalīdu biedrība "Atspēriens" gaida:
Ikvienu cilvēku, kurš meklē vietu, kur cits citu saprot un atbalsta.

 

 .