https://cilveksnevisdiagnoze.lv/

IR SKAIDRS, KA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI IR ZINĀMI IEROBEŽOJUMI, TAČU TAS NEIETEKMĒ VIŅU VĒRTĪBU DARBA TIRGŪ!

Cilvēks ar invaliditāti, ar savām spējām un prasmēm ir vērtība – viņš dara citādi, bet izdara tāpat. Zinātniski ir pierādīts, ka lielākoties šo cilvēku garīga rakstura traucējums un fiziskos trūkumus kompensē kādas alternatīvas spējas. Tāpēc pavisam droši varam apgalvot, ka sieviete ar tumšajām brillēm un balto spieķi nevis neredz, bet redz citādi! Arī tā uzmanīgi pētošā sieviete nevis nedzird, bet vienkārši dzird citādi. Arī tas neatlaidīgais vīrietis ratiņkrēslā vienkārši pārvietojas citādi. Viņus visus vieno tas, ka viņu pieeja mums pašsaprotamām lietām ir atšķirīga, taču sasniegtais rezultāts dienas beigās ir līdzvērtīgs, citreiz pat pārsteidzošs! Vairāku Latvijas darba devēju pieredze apliecina, ka šiem darbiniekiem ir ne vien īpašas spējas, bet viņi ir arī apzinīgi, rūpīgi, prasmīgi un ļoti ieinteresēti rezultāta sasniegšanā.


 .