Ortopēdiskie apavi

Lai saņemtu valsts apmaksātus ortopēdiskos apavus, jārīkojas sekojoši:

1. Pie ārsta speciālista : protēžortopēda, traumatologa-ortopēda, ķirurga, endokrinologa vai neirologa jāsaņem atzinums, kurā konkrēti norādīts, kādi apavi vajadzīgi (MK noteikumi Nr.285, 27.05.03. 5.2.1. punkts).

2. Telefoniski jāpiesakās uz valsts apmaksātajiem ortopēdiskajiem apaviem Valsts aģentūrā "Tehnisko palīglīdzekļu centrā" ,Ventspils ielā 53, Rīgā, pa tālruni 67552350         67552350      
      Piesakoties Tehnisko palīglīdzekļu centrā (TPC), Jums ir tiesības izvēlēties uzņēmumu, kurā gatavos apavus (MK noteikumi Nr.541, 26.07.05.). Tie varētu būt:     

Sarežģītu ortopēdisko apavu izgatavošanai pasūtījumu reģistrē rindā.
Tādā gadījumā TPC Jums telefoniski paziņos, ka pienākusi Jūsu kārta. 

3. Tad jāsazinās ar izvēlēto uzņēmumu un jāvienojas par vizītes laiku.

4. Dodoties uz izvēlēto uzņēmumu pasūtīt ortopēdiskos apavus (MK noteikumi Nr.285, 27.05.03. 5. punkts) līdzi jāņem:

   • pase,
   • invalīda apliecība vai pensionāra apliecība,
   • iesniegums par palīglīdzekļa nepieciešamību (aizpilda uz veidlapas uzņēmumā),
   • atzinums no ārsta-speciālista par ortopēdisko apavu nepieciešamību,

5. Izvēlētajā uzņēmumā noņem mērus, izgatavo, pielāgo vai izsniedz jau gatavus ortopēdiskos apavus. Sarežģītiem, speciāli klientam izgatavotiem ortopēdiskiem apaviem garantija ir 2 gadi, gataviem ortopēdiskiem apaviem – 1 gads.
       Ja ortopēdiskie apavi ir ļoti sarežģīti, to izgatavošana var ilgt līdz 7 dienām. Vienkāršākus vai pielāgojamus apavus iespējams saņemt ātrāk - 1-2 dienu laikā. Gatavus ortopēdiskos apavus var saņemt tajā dienā, kad esat ieradies izvēlētajā uzņēmumā.

6. Lai saņemtu gatavos apavus (MK noteikumi Nr.285, 27.05.03.6. punkts), jāveic vienreizēja iemaksa:
Ø      personai līdz 18 gadu vecumam- Ls 0,50
Ø      personai pēc 18 gadu vecuma- Ls 2.- 
Ø      no iemaksas atbrīvotas trūcīgas personas, uzrādot Sociālā dienesta izsniegtu izziņu.
      Ja pēc apavu saņemšanas rodas sūdzības par kvalitāti vai atklājas nepamanīti defekti, jāgriežas pie tā uzņēmuma, kas izsniedzis vai izgatavojis apavus defektu novēršanai.
      Ja neizdodas vienoties ar uzņēmumu par defektu novēršanu, jāraksta iesniegums Tehnisko palīglīdzekļu centram, kas tālāk risinās šo jautājumu. Iesniegumus var sūtīt arī pa pastu (MK noteikumi Nr. 285, 27.05.03., 6. nodaļa).

 TPC līgumorganizācijas ortopēdisko apavu izgatavošanai:
Speciāli klientam izgatavoti ortopēdiskie apavi:
              AS „Protezēšanas un ortopēdijas centrs”, SIA „Prima Komforts” 


Gatavie ortopēdiskie apavi:
              AS „Protezēšanas un ortopēdijas centrs” 
              SIA „Hemat” 


Standartapavu pielāgošana:
              VSIA NRC “Vaivari”
              SIA “Prima Komforts”


Apavi ar 3 zolēm, kurus var pielāgot dažādiem pacienta kājas funkcionāliem stāvokļiem:
              SIA „Hemat” 

ortopedapavi.doc
 .