• SIVASociālās integrācijas valsts aģentūra
 • VDEĀVK - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • VSAA - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • SUSTENTO - Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO
 • TPC - Tehnisko palīglīdzekļu centrs
 • LM - Labklājības ministrija
 • VDI - Valsts darba inspekcija
 • MK - Ministru kabinets
 • NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
 • LNS - Latvijas Nedzirdīgo savienība
 • LNBRC - Latvijas Neredzīgo Biedrība
 • ES - Eiropas Savienības portāls
 • LKIF (Latvijas kopienu iniciatīvu fonds) - atbalsts nevalstiskajām organizācijām
 • NVOTV - video tiešraides, jaunumi un aktualitātes NVO sektorā Latvijā
 • ELPA - Latvijas pilsoniskā alianse
 • SIF - sabiedrības integrācijas fonds
 • LAPAS - Latvijas platforma attīstības sadarbībai
 .