LAI MAZINĀTU IESPĒJU INFICĒTIES AR COVID-19, BIEDRĪBĀ KLĀTIENĒ
APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM PĒC IEPRIEKŠĒJAS PIETEIKŠANĀS. 
INFORMĀCIJU SNIEDZAM  ATTĀLINĀTI        E-PASTĀ (vib.atsperiens@gmail.com), (www.facbook.com/vibatsperiens)       TEL.64225497, 29339017, 26094959, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ RAKSTISKOS IESNIEGUMUS IELIKT PASTA KASTĒ - ATBILDĒSIM.

Darba laiks: P, O, T, C, P no. plkst. 10.00-15.00

https://www.facebook.com/vibatsperiens

 .